Models of restructuring banking systems in economies in transition

Sinisa Ostojic
2002 Privredna izgradnja  
Uvod U uvodnom delu svoje knjige "Novae, banke i finansijska trzista", Thomas B. Lloyd I nedvosmisleno konstatuje: "Cetiri su kljucna elementa koji igraju vaznu ulogu u americkoj privredi, a to su: (i) novae, (ii) banke, (iii) kamatne stope, i (iv) budzetski deficit". Ova cetiri navedena kljucna postulata americke privrede, gotovo da su identicna preciziranirn uslovima za ulazak u Evropsku monetarnu uniju, odnosno: (i) stabilnost valute, (ii) stabilnost cena, (iii) kamatne stope, (iv) budzetski
more » ... ope, (iv) budzetski deficit, i (v) javni dug. Privrede u tranziciji, su prakticno prihvatanjem sveobuhvatnih reformi svojih dotrajalih i odranije anahronih institucionalnih i organizacionih resenja, pokusale pribliziti ovim vee sada egzogeno postavljenim uslovima, kao svojevrsnom okviru za svoje prakticno delovanje kako bi kroz proces tranzicije lakse prebrodile institucionalni vakuum koji je nastajao prilikom izgradnje alternativnih, novih struktura, i kako bi povecale svoju staticku i dinamicku efikasnost i svoje posustale i malaksale ekonomske sisteme krajem osamdesetih godina vratile sekularnim trendovima razvoja, a koji su liseni raznih neekonomskih atributa i ogranicenja. Pred privredama II tranziciji-usled ekonomske neefikasnosti njihovih ekonomskih sisterna-se kao zadatak postavio zahtev za preduzimanje fundamentalnih reforrnskih poduhvata pracenih dubokim strukturnim promenama. Uspeh ovih reformskih poduhvata postavljenih na sirokoj institucionalnoj ravni zavisio je od mnostva ekonornskih i neekonomskih cinilaca. Jedan od svakako preovladjujucih cinilaca uspesne prakticne realizacije je-i obuhvatnost ukupnih sisternskih invarijanti koje su do pocetka trazicije bile prakticno nedodirive i konstante datih ekonomskih sistema-a koje su postale predmet reformskih procesa. Taka je ovaj proces sa pocetka devedesetih godina u privredama u tranziciji trebao da oznaci pocetak kraja ogrornnirn devijacijama u institucionalnorn razvitku, a sto ilustruje sveobuhvatnost reformskih zahvata, odnosno pregled oblasti kako * Docent, Ekonomski fakultet Subotica. Rad je primljen oktobra 2002.
doi:10.2298/priz0203201o fatcat:c4dmdmnx6bh2ji2o7xyxpskqpu