The principle of deductive closure of knowledge and contextualism

Marko Peric
2018 Theoria Beograd  
Hipoteze koje radikalni skeptici smišljaju imaju za cilj da pripisivača znanja dovedu u takvu poziciju da ne može nikome sa pravom da pripiše znanje, jer subjekt čak ni u principu ne može da pribavi evidenciju koja bi mu omogućila da isključi skeptičke alternative. Postoji nekoliko različitih verzija argumenata kojima skeptik nastoji da ukaže na nemogućnost pripisivanja znanja kao posledicu nemogućnosti otklanjanja radikalnih skeptičkih alternativa, ali se sve one temelje na jednom krajnje
more » ... tivnom epistemološkom principu: ako znamo neki iskaz p i ako znamo da on implicira neki drugi iskaz q, onda iz toga sledi da znamo i iskaz q. U pitanju je princip deduktivne zatvorenosti znanja. U tekstu se razmatraju najznačajnija kontekstualistička rešenja skeptičkog paradoksa, kako onih koje prihvataju princip deduktivne zatvorenosti znanja, tako i onih koje ga odbacuju. ključne reči: skeptičke hipoteze, princip deduktivne zatvorenosti znanja, teorija relevantnih alternativa, teorija protivčinjeničkih kondicionalnih iskaza, kontekstualizam.
doi:10.2298/theo1803055p fatcat:pwwcbtzlzrc3xdec3zmdbic36y