Doświadczanie przez rodzinę wsparcia społecznego podczas izolacji domowej spowodowanej chorobą COVID-19

Bernadetta Olender-Jermacz
2020
Osoby poddane izolacji domowej z powodu choroby COVID-19 znajdują się w trudnej sytuacji. Z jednej strony towarzyszy im obawa związana bezpośrednio z chorobą (czy i kiedy będą w stanie się wyleczyć), z drugiej uniemożliwienie opuszczania własnego domu w celu nawet załatwienia podstawowych spraw powoduje pogłębienie bezradności. Ludzie w takiej sytuacji są wręcz skazani na pomoc z zewnątrz. Tekst przywołuje doświadczenia osób zarażonych koronawirusem w zakresie wparcia społecznego jakie otrzymywali będąc chorymi na Covid-19.
doi:10.34766/fetr.v42i2.307 fatcat:zatzuwon6rfahpuvbh6nuexvbm