Preferred forms of market economy among social classes in Serbia analysis of WVS/EVS data 1996-2008

Gorana Djoric
2018 Sociologija  
APSTRAKT: U tekstu se na osnovu prihvatanja karakteristika tržišne ekonomije, prepoznaju njene različite forme koje klase u Srbiji smatraju poželjnim. Tekst je doprinos analizi vrednosnih orijentacija klasa u Srbiji, ali u nešto različitom interpretativnom okviru, na drugačijim podacima i sa drugačijom operacionalizacijom karakteristika tržišne ekonomije. Otklon od prethodnih analiza je u tome što se odbacivanje liberalne tržišne ekonomije ne interpretira kao prihvatanje vrendnosti
more » ... nog etatizma kao karakteristike socijalističke ekonomije. Umesto toga se pretpostavlja da klase u Srbiji mogu prihvatati tržišnu ekonomiju u njenim različitim formama. Analiza se, pritom, sa nivoa vrednosti prebacuje na nivo stavova, koji se osim pod uticajem vrednosti, kao dubljih i trajnih dispozicija, mogu formirati i pod uticajem promenljivih situacionih faktora. Preference za pojedine forme i njihove promene se prate u periodu od 1996. do 2008. godine, na podacima iz WVS/EVS. Faktorskom analizom su dobijene dve dimenzije tržišne ekonomije koje determinišu stepen prihvatanja konkurencije i privatne svojine, s jedne strane i stepen prihvatanja preuzimanja individualne odgovornosti za sopstvenu dobrobit i nejednakosti raspodele prihoda koja iz toga proizlazi (bez državne intervencije), s druge strane. U prostoru definisanom ovim dimenzijama, klase se raspoređuju između liberalne tržišne ekonomije, socijlane tržišne ekonomije, tržišnog socijalizma i odbacivanja svake forme tržišne ekonomije. KLJUČNE REČI: forme tržišne ekonomije, klase, Srbija 1 gorana.djoric@gmail.com 2 Prilog je rezultat autorkinih istraživanja na makroprojektu "Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija" (179074), koje realizuje Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, a finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
doi:10.2298/soc1803614d fatcat:daexnkxyqjdbjphm3vtgau7ivq