Occupational Infection Risks of Health Care Workers and Protection

Önder ERGÖNÜL
2006 Flora Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi  
Anlatılan senin hikayendir. solunum yolları patojenlerinin farklı yaşam biçimleri ve sosyal temas şekillerine göre bulaş riskleri gösterilmiştir. Tüberküloz (TB) Sağlık çalışanlarında TB riski 1940'lı yıllarda hemşire ve tıp öğrencileri arasında yapılan prospektif çalışmalar sonucunda ortaya kondu ve mesleksel risk oluşturduğu konusunda 1950'li yıllarda uzlaşıldı [2] . Sağlık çalışanları arasında TB riski, insan immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonlarının artmasıyla 1990'lı yıllarda gelişmiş
more » ... lkelerde daha yoğun olarak gündeme gelmeye başladı. Oysa gelişmekte olan ülkelerde bu risk hep vardı. Türkiye'de toplumda ortalama TB olgu insidansı yüzbinde 35-40 civarındadır ve TB nedeni bilinmeyen ateş serilerinde en sık saptanan etkendir [3, 4] . Bu oran, ABD'de 6, Brezilya'da 51, Malezya'da 66, Tayland'da 26'dır [5] . Türkiye'de sağlık çalışanları arasında İstanbul ve İzmir'de yapılan çalışmalarda TB insidansı yüzbinde 96 olarak bildirilmiştir [6, 7] . Diyarbakır'da yapılan bir çalışmada ise, hastanede çalışmakta olan sağlık çalışanları arasında ortalama TB insidansı yüzbinde 200 olarak saptanmış, bu oran hekimlerde 127, hemşirelerde 274, diğer yardımcı sağlık personelinde ise 160 olarak belirtilmiştir [8] . Bu çalışmaların sonuçları, TB'nin ülkemizde sağlık çalışanları arasında önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Mycobacterium tuberculosis , mikroorganizmayı barındıran kişinin hapşırması veya konuşmasıyla yayılabilir. Ayrıca, infekte parçacıkları taşıyan bir aerosol, infekte apsenin boşaltılması, infekte dokunun Flora 2006;11(1):5-18 6 Ergönül Ö. Sağlık Çalışanlarının İnfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları: De te fabula narratur Sağlık Çalışanlarının İnfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları: De te fabula narratur Ergönül Ö.
doaj:546af8ce79e8417fb594a4298bd90a96 fatcat:yfu7wyrqt5d33i7y6uoo7lcd6a