Utazás Itáliába 1501 nyarán : Egy számadáskönyv tanulságai [chapter]

Ilona Kristóf
2021 Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác  
A Modenai Állami Levéltárban 1 őrzött, az Estei Hippolit 2 udvartartására vonatkozó iratanyag az Amministrazione dei Principi fondban található. 3 A Hippolit egyházi tisztségei alapján csoportosított számadáskönyvek között nyolc darab egri számadáskönyv található. 4 Közülük hét kötetet E. Kovács Péter adott ki 1992-ben. 5 A kiadott számadáskönyvek között azonban nem szerepel az egri számadáskönyvek közé besorolt, a levéltári katalógusban AdP 711. jelzetű ívfüzet. 6 A forrás tartalmában és
more » ... ében is kilóg az egri főkönyvek sorából. Egy rövid, mindössze hatoldalas, latin nyelvű feljegyzésről van szó, amely két A/4 méretű papírlap félbehajtásával és összefűzésével készült. Számadás ugyan, de egy 1501 nyarára datált, Egerből Itáliába tartó utazás költségeit részletezte, amint a költségek összesítésének első sorából is kiderül: "Recessi de Agria 25 Junii 1501". Feltételezhető, hogy azért maradt ki a szövegkiadásból, mert csak közvetve kapcsolódik az egri püspökség gazdálkodásához, és megtöri a számadáskönyvek sorozatát. 7 A legkézenfekvőbb feltételezés, hogy mivel hasonló, rövid, egri vonatkozású kiadásjegyzék nem maradt fenn önállóan, egyszerűen a datálásból adódóan került a püspökség számadáskönyvei közé. Azonban annak ellenére, hogy a szöveg név szerint nem említi a szerzőt, az utazót, illetve a társait, a datálásból és az első sor személyes hangvételéből kiindulva megpróbáltam személyhez kötni és kontextusba helyezni a forrást. A számadáskönyvben rögzített utazás 1501. június 25-én vette kezdetét Egerben, és 1501. július 20-án ért véget Ferrarában. Futárok, küldöncök, diplomaták,
doi:10.46403/akitclioelbuvolt.2021.187 fatcat:2dl6y5hbsjamzlqcheduscllvm