MOESM3 of Immunogenicity analysis of genetically conserved segments in Plasmodium ovale merozoite surface protein-8

Xinxin Zhang, Ruilin Chu, Sui Xu, Haitian Fu, Jianxia Tang, Limei Chen, Xiaodan Shi, Jing Chen, Yuhong Li, Guoding Zhu, Eun-Taek Han, Yinghua Xuan (+2 others)
2019 Figshare  
Additional file 3: Table S2. The msp8 Gene ID number of other Plasmodium species.
doi:10.6084/m9.figshare.7985963 fatcat:6iplehjerjeibatsxfxcxtf53a