Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?, Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s

Ryszard Radzik
2019 Studia Białorutenistyczne  
Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?. Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s. K siążka Macieja Pieczyńskiego ma na okładce inny podtytuł niż na stronie wewnętrznej, w wydawniczej czwórce pojawia się bowiem podtytuł Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach. Oba są jednak zgodne z treścią pracy. Na ostatniej stronie okładki możemy przeczytać słowa warte przytoczenia: Lubimy patrzeć na Wschód z policentrycznego punktu widzenia. Oczekujemy,
more » ... , oburzamy się, choć nie zawsze rozumiemy. Ukrainę albo kochamy, albo nienawidzimy. Białoruś jest nam obojętna, a na Rosję patrzymy z wybuchową mieszanką strachu i pogardy. A może by zapytać, co oni o nas myślą i dlaczego? Autor potrafił dotrzeć do tuzów politycznej sceny krajów położonych za Bugiem i zadawać im niewygodne pytania (inna rzecz, że oni potrafili odwzajemniać się nieprzyjemnymi ripostami). Ryszard Radzik Pobrane z czasopisma Studia Bia?orutenistyczne http://bialorutenistyka.umcs.pl Data: 08/02/2020 15:52:33 U M C S Pow ere d by TCP DF (ww w.tc pdf. org )
doi:10.17951/sb.2018.12.306-308 fatcat:hqo6mbcrtbfpbkxhn6j4v7qa7y