Inspiracje Centesimus annus dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie [chapter]

Jan Mazur
2016 Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych" : 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II  
Jan Mazur, Inspiracje Centesimus annus dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie, [w:] Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II, red. Jan Mazur, Kraków 2016, s. 9-30. Inspiracje Centesimus annus dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie Encyklikę społeczną Centesimus annus można dziś odczytać na nowo w oparciu o metodę zaproponowaną przez jej autora, Jana Pawła II. Upamiętniając w Centesimus annus encyklikę Leona
more » ... II Rerum novarum, zasugerował on relekturę tego dokumentu w potrójnym aspekcie. Po pierwsze, zachęcił do spojrzenia wstecz, by raz jeszcze odczytać treść Rerum novarum. Po drugie, dokonał spojrzenia dokoła, wskazując na aktualnie występujące "rzeczy nowe", pod wieloma względami różniące się od tych, które charakteryzowały koniec XIX wieku. I po trzecie, podjął trud spojrzenia w przyszłość, która, jakkolwiek pełna niewiadomych, może stanowić szansę dla twórczego zmysłu i wyobraźni inspirowanej chrześcijańską nadzieją 1 . 42 Zob. CA 46. 43 Tamże.
doi:10.15633/97883743852061.02 fatcat:dj7ox6olarckvnluroeem4ov7m