ELEKTRONİK SİGARA (E-SİGARA) - ELECTRONIC CIGARETTE (E-CIGARETTE)

Saniye Göktaş, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş
2018 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi  
Elektronik sigara(e-sigara) geleneksel sigara gibi bir görüntüsü olan ve sigara içiyormuş gibi bir his veren kalem veya aksesuar şeklinde tasarlanmış bir nikotin kaynağıdır. E-sigaranın normal sigaradan daha az zararlı olduğu düşünülse de bu düşünce e-sigara kullanımının güvenli olduğu anlamına gelmez. E-sigaraların aerosol şeklindeki buharının içinde nikotin, akciğerlerin derinliklerine inebilecek ultra ince tanecikler, ciddi akciğer hastalıklarına sebep olabilecek kimyasallardan olan diasetil
more » ... aroma gibi maddeler, uçucu organik bileşikler, kansere yol açan kimyasal maddeler, nikel, kalay ve kurşun gibi ağır metaller gibi zararlı birçok madde bulunmaktadır. E-sigaralar, sigarayı bırakma yöntemi olarak FDA tarafından onaylanmamıştır. Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı da dahil verilen uğraşlarla bu tip ürünlerin reklamı, satışı ve pazarlanmasına sınırlama getirilmiş; tıbbi bir ürün olmadığı gerçeği halka yansıtılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, e-sigara dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanımı giderek artması beklenen bir halk sağlığı sorunudur. Diğer taraftan sağlık personelinin ve toplumun e-sigaranın zararları konusunda eğitilmesi, e-sigaraya karşı doğru tutumu sergilemelerinde yardımcı olacaktır.Anahtar kelimeler: E-sigara, nikotin, tütün, tütün kontrolüAbstract:Electronic cigarette (e-cigarette) is a nicotine source designed in the form of a pen or accessory that looks like a traditional cigarette and feels like a cigarette. Although e-cigarettes are considered to be less harmful than normal cigarettes, this does not mean that e-cigarettes are safe to use. The aerosolized vapor of e-cigarettes contains many harmful substances such as nicotine, ultrafine particles which can penetrate into the depths of the lungs, substances such as diacetyl aroma which can cause serious lung diseases, volatile organic compounds, chemical substances that cause cancer, heavy metals such as nickel, tin and lead. E-cigarettes are not approved by the FDA as a way to quit smoking. In Turkey, Ministry of Health, including the advertised [...]
doaj:048012655ec543339e59f366b6185924 fatcat:eokkmg25t5dvvhmlqrhzcqbzpy