UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI Admitere iulie 2016 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ANEXA 1a TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢII ÎNMATRICULAŢI-ordinea MEDIILOR-Domeniul: Specializarea

Didactica Limbilor Străine
unpublished
PREŞEDINTE VICEPREŞEDINTE Conf.univ.dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN Prof.univ.dr. ing. Viorel NICOLAE COMISIA DE ADMITERE A FACULTĂŢII PREŞEDINTE RESPONSABIL INFORMATICĂ Conf. univ. dr. Claudiu LANGA Lect. univ dr. Nicoleta SĂMĂRESCU -1 -
fatcat:a2lculv3ffey5jxhoav4egengm