THE IMPORTANCE OF AN INTEGRATED PEDAGOGICAL PROCESS IN CONSTRUCTION OF LAWYER'S PROFESSIONAL PROFILE

V. Zubenko
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
В. О. Зубенко викладач кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ України ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЦІЛІСНОГО ПРОЦЕСУ В ПОБУДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО ПРОФІЛЮ ЮРИСТА У статті розглянуто професійну підготовку майбутніх юристів у вищій школі. Визначено, що для професійного становлення майбутнього фахівця-юриста необхідно створити цільову модель юриста. Проаналізовано сучасну професійну підготовку майбутніх фахівців юридичної сфери і визначено, що вона складається з чотирьох блоків
more » ... з чотирьох блоків навчальних дисциплін, а саме: загальногуманітарних і соціально-економічних дисциплін (філософія, іноземна мова за професійним спрямуванням, українська мова, культурологія, історія, соціологія, політологія та ін.); загальноматематичних і природничо-наукових дисциплін (наприклад, інформатика, математика); загальнопрофесійних дисциплін (конституційне право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право, міжнародне право, екологічне право); спеціальних дисциплін (комерційне право, сімейне право, правоохоронні органи). Встановлено, що можливість системного вивчення процесу підготовки та розроблення її моделі у формуванні особистості сучасного майбутнього юриста реалізується цілісністю та системністю даного процесу. Розроблено структуру цілісного педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх юристів, яка складається з процесу виховання та навчання і включає основні компоненти даного процесу, а саме цільовий, змістовний, організаційно-діяльнісний, результативний. Доведено вагоме значення цілісного педагогічного процесу в побудові професіограми для професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери, тому що під час формування необхідно враховувати цілісність теоретичної та практичної підготовки. Внесено пропозиції, що для вдосконалення сучасної юридичної освіти відповідно до існуючих міжнародних стандартів необхідно реалізувати такі заходи: реформування та закріплення стандартів вищої юридичної освіти; враховуючи інтереси та потреби майбутніх юристів, забезпечити самостійний вибір навчальних предметів, крім фундаментальних дисциплін; забезпечити підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; внести зміни до методологічного підходу професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери; налагодити міжнародні зв'язки в юридичній освіті з метою її інтеграції в європейський освітній простір. Ключові слова: педагогічний процес, система, професіограма, професійна підготовка, юрист.
doi:10.32840/1992-5786.2021.75-1.28 fatcat:op355annorbk3b5nfxym2bsr2y