COVID-19'lu Hastalarda Genel Cerrahi Ameliyathane Uygulamaları
General Surgery Operating Room Practice in Patients with COVID-19

Ahmet Serdar Karaca, M Mahir Özmen, Ahmet Deniz Uçar, Ahmet Çınar Yastı, Seher Demirer
2020 Turkish Journal of Surgery  
ÖZET Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan COVID-19 olarak adlandırılan virüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak 2020'de pandemi olarak duyurulmuştur. COVID-19 ile temas etmiş hastaların tümünde enfeksiyonun şiddetli olmadığı ve hatta semptomsuz seyredebileceği de bilinmektedir. Bu kişilerde ya da yüksek şüpheli olgularda acil veya elektif cerrahi yapılmasını gerektiren hastalıklar olması durumunda hastayı ve cerrahı koruyacak önlemlerin nasıl alınması gerektiği konusunda çeşitli
more » ... unda çeşitli organizasyonlarca sürekli bildirimler yapılmasına karşın bugüne kadar gerek hastalar, gerek hekimler gerekse de sağlık otoriteleri nezdinde kesin bir fikir birliğine varılamamıştır. Türk Cerrahi Derneği inisiyatifi ile hazırlanmış olan bu çalışmada eldeki veriler ışığında operasyonu zorunlu olan hastalarda cerrahın nasıl davranması gerektiğine ve perioperatif neler yapılması gerektiğine ışık tutmaya çalıştık.
doi:10.5578/turkjsurg.202002 fatcat:fgqwkxjoffeoxep53llmnpamnu