Projekt szkoleniowy-BTSF Projekt szkoleniowy "Better Training for Safer Food"

Acronim Btsf
2013 unpublished
Koordynator z AETS: Lorenzo Grazioli Koordynator w IO: Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski Biuro Projektu: Sekretariat: dr Barbara Michalczuk (barbara.michalczuk@inhort.pl), dr hab. Eligio Malusa (malusa@inrete.it) pracownicy pomocniczy z udziałem ekspertów z Polski, Włoch, Niemiec, Łotwy i Litwy Głównym celem projektu jest wdrożenie strategii UE w zakresie zdrowia roślin, prawa żywnościowego, zdrowia zwierząt oraz zasad dot. dobrostanu zwierząt, poprzez działalność szkoleniową. Chodzi o
more » ... , aby administracja związana z inspekcją i kontrolą, zarówno w UE, jak i w krajach prowadzących z UE handel produktami rolnymi, była właściwie poinformowana i przeszkolona zgodnie z wymogami bezpieczeństwa UE. Należy się spodziewać, że pogłębione zrozumienie zasad obowiązujących w prawodawstwie UE, ich implementacja do szeroko rozumianej praktyki w krajach nie będących członkami UE, doprowadzi do: podwyższenia bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także q bezpieczeństwa konsumentów, lepszego funkcjonowania rynku, q harmonizacji działań UE z krajowymi systemami nadzoru i kontroli. q Harmonizacja i upowszechnienie wiedzy oraz znajomości prawa UE odgrywają kluczową rolę w działalności BTSF zapewniającej podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych z produkcją żywności w zgodności z międzynarodowymi i unijnymi normami bezpieczeństwa. Szczególnym celem projektu jest zwiększenie możliwości ochrony państw członkowskich UE przed już występującymi groźnymi organizmami, jak również zapobieżenie zawleczenia nowych patogenów i szkodników. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację 16 sesji szkoleniowych w 7 lokalizacjach w Europie w ramach 6 kursów o następującej tematyce: wymogi UE dot. ziemniaków, 1. wymogi UE dot. kwarantanny roślin, 2.
fatcat:ivz6kq4wtzfftgtbpc23sqzxgq