EFFECT OF SALIVARY GLAND-ECTOMY ON THE RESPONSE OF THE TIBIAL EPIPHYSIS TO GROWTH HORMONE

KATSUHIRO SHIBATA, AKIRA NEGISHI, KOICHI SAITO, SAKUTARO TADOKORO
1954 Endocrinologia Japonica  
doi:10.1507/endocrj1954.1.203 pmid:14380188 fatcat:hmr3hl3ivjbpxg2arpv5w7gkze