Peculiarities of Liriodendron tulipifera L. propagation by layers in the conditions of the National dendrological park "Sofiyivka" of NAS of Ukraine

Nadiya Tsybrovska
2019 Journal of Native and Alien Plant Studies  
Реферат. Мета. Дослідження особливостей вегетативного розмноження відсадками декоративно-цінного інтродуцента L. tulipifera L., зумовлюється необхідністю збереження та широкого впровадження рослин цього виду в декоративне садівництво. Методи. Для оцінки якісної та кількісної успішності розмноження L. tulipifera відсадками, за п'ятибальною методикою Н. К. Вєхова (Vekhov, 1954) , визначали ступінь укорінення та середній вихід рослин з відсадка. Результати. Для рослин L. tulipifera характерний
more » ... era характерний слабкий ступінь укорінення відсадків, з формуванням двох слаборозгалужених коренів. Після відокремлення відсадка від материнської рослини та висадження на інтродукційну ділянку, обов'язковою є обрізка ½ його надземної частини. Усі висаджені на дорощування рослини L. tulipifera характеризувалися успішними показниками росту та розвитку. Висновки. Успішні результати розмноження L. tulipifera відсадками дають змогу скоротити строки початку входження в репродуктивну фазу отриманих рослин, а також зменшити їх висоту, що є позитивною особливістю для декоративного садівництва. Ключові слова: вегетативне розмноження, відведення пагонів в канавки дужкою, горизонтальні відсадки, стимулятор росту, ступінь укорінення. Abstract. Aim. Investigation of the peculiarities of vegetative propagation by layers of decorative-valuable introduent L. tulipifera is determined by the necessity of preservation and wide introduction of plants of this species in ornamental horticulture. Methods. To assess the qualitative and quantitative success of L. tulipifera propagation by layers, the degree of rooting and the average yield of plants from the layer had been defined by the five-point method of N. K. Vekhov (Vekhov, 1954) . Results. L. tulipifera plants are characterized by a weak degree of rooting of the layers, with the formation of two weakly branched roots. After planting it is obligatory to trim the ½ ground part. All plantings planted to cultivate L. tulipifera representatives were characterized by successful growth and development. Conclusions. Successful results of L. tulipifera
doi:10.37555/.15.2019.185018 fatcat:ff6tuk6n5vhcldxb5xikyeknry