Legal definition of a "beneficiary" of public funds transferred on the basis of a project financing agreement under the cohesion policy
Definicja legalna beneficjenta środków publicznych wydatkowanych w ramach polityki spójności

Robert Talaga
2022 Acta Iuris Stetinensis  
doi:10.18276/ais.2022.37-07 fatcat:i3mlminexbc2xm54ew5ndwnxhy