CATALYSTS BASED ON UKRAINIAN NATURAL SORBENTS FOR LOW-TEMPERATURE CARBON MONOXIDE OXIDATION MEANT FOR INDIVIDUAL RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

T. L. Rakyts'ka, Т. О. Kiose, A. A. Ennan, K. O. Golubchik, N. M. Abramova
2015 Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Hìmìâ  
1 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної екології, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, Е-mail: TLR@ onu.edu.ua 2 Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, вул. Преображенська, 3, Одеса, 65082, Україна. КАТАЛІЗАТОРи НиЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКиСНЕННЯ МОНООКСиДУ ВУГЛЕЦЮ З ВиКОРиСТАННЯМ ПРиРОДНиХ СОРБЕНТІВ УКРАЇНи, ПРиЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСОБІВ ІНДиВІДУАЛЬНОГО ЗАХиСТУ ОРГАНІВ ДиХАННЯ Встановлено, що активність
more » ... тивність каталізаторів низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю киснем залежить від фазового складу та природи носія. Найбільш активний купрум-паладієвий каталізатор, що забезпечує санітарну очистку повітря від СО до гранично припустимої концентрації, встановленої для повітря населених пунктів, формується на модифікованому трепелі Коноплянського родовища. Ключові слова: купрум-паладієві комплекси, монооксид вуглецю, низькотемпературне окиснення CO киснем повітря.
doi:10.18524/2304-0947.2015.3(55).54002 fatcat:h35jblzeujc63gawyrdy4dpgbq