O'ZBEK TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING AFZALLIGI

Jo'rayeva Go'zal Qodirovna
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Darslarni о'qitishning yangi innovatsion pedagogik texnologiyalari asosida amalga oshirilishining natijalari. Darslarning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullardan namunalar aks etgan. Interfaol usullar yordamida dars o'tish o'quvchining intellektual faolligini, o'quv harakati sifatini, aqliy izlanishini takomilashtirishga yordam beradi.
doi:10.5281/zenodo.6463696 fatcat:w3pw2rmxaffdldsftdcse4ohxe