Features of interregional interaction in the brain of military men with traumatic brain injuries during testing visual working memory on complex stimuli
ОСОБЛИВОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ БІЙЦІВ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИМИ ТРАВМАМИ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІНА СКЛАДНІ СТИМУЛИ

N. Filimonova, M. Makarchuk, I. Zyma, V. Kalnysh, A. Cheburkova, E. Torgalo
2019 CHERKASY UNIVERSITY BULLETIN BIOLOGICAL SCIENCES SERIES  
Черепно -мозкові травми (ЧМТ) викликають різноманітні когнітивні порушення, які полягають в погіршенні пам 'яті, уваги, наявності проблем стосовно сприйняття та розуміння інформації, у знижені когнітивного (свідомого) контролю та прийнятті імпульсивних рішень, тощо. В даній роботі ключовою мотивацією для дослідження об'єму оперативної пам'яті є те, що він є предиктором інтелекту та корелює із здатністю пригнічувати небажані, нав'язливі думки та спогади. Тому, метою даної роботи було визначити
more » ... ти було визначити ефективність візуальної оперативної пам'яті при сприйнятті складних стимулів (ВОПс), визначити нейромережі та відповідні структури головного мозку, які при цьому задіяні у військовослужбовців ЗСУ, які отримали ЧМТ під час бойових дій на сході України (в подальшому -бійців з ЧМТ). В обстеженні взяли участь 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 18-21 роки, без скарг на здоров'я -студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група) та 17 добровольців-чоловіків, правші, віком 27-43 роки, бійці з ЧМТ -пацієнти ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України". При тестуванні ВОПс в групі бійців з черепномозковими травмами і точність, і час реакції були значуще гіршими, порівняно з контрольною групою: 0,44 [0,32;0,48]відносна кількість помилок vs. 0,28[0,23;0,36] відносна кількість помилок * ; час реакції 1326 [1056;1588] мс vs. 921[767;999]мс ** . ЕЕГ-дослідження, когерентний аналіз та аналіз диполів активності головного мозкуp з використанням програми Loreta показали, що в контрольній групі при підвищеному рівні когнітивного навантаження мнемонічні та виконавчі функцій були залежними від спільної фронто -парієнтальної нейромережі, в якій здійснювалась інтеграція, координація, прогнозування та управління відповідними процесами (стратегічна система прийняття рішення), в той час, як у бійців з ЧМТ виявлена окципітально-парієтальна система зберігання інформації за виділеними ознаками та уявного планування моторної відповіді (асоціативна система прийняття рішення). Ключові слова: візуальна оперативна пам'ять, стимули підвищеного рівня складності, черепно-мозкова травма, контузія, ЕЕГ, когерентність, LORETA. Постановка проблеми. Черепно -мозкові травми (ЧМТ) викликають різноманітні когнітивні порушення, які полягають в погіршенні пам'яті, уваги, наявності проблем стосовно сприйняття та розуміння інформації, у зниженні когнітивного (свідомого) контролю та прийнятті імпульсивних рішень, тощо. Найбільшого поширення такі розлади набули в сучасній Україні внаслідок війни на її сході. Нажаль, як контузіям, так і струсам головного мозку, які військовослужбовці отримують під час бойових дій, не завжди приділяють достатньої уваги, хоча такі травми мають значні віддалені наслідки для стану когнітивних функцій. Відомо, що об'єм оперативної пам'яті є предиктором інтелекту [1]. Також дуже важливим фактом є те, що обсяг короткочасної пам'яті корелює із здатністю пригнічувати небажані, нав'язливі думки та спогади [2]. Нажаль, саме пам'ять є однією з функцій, порушення якої найчастіше зустрічається після ЧМТ [3]. Вплив такого порушення виявляється
doi:10.31651/2076-5835-2018-1-2019-1-91-102 fatcat:jvjpymdqk5b4rcuybf5ug2pbme