Smart Management Control System of Melting Process PV-3 of Copper Production ZB OJSC «MMC "Norilsk Nickel"»

A. V. Spesivtsev, I. N. Daimand, V. I. Lazarev, A. P. Kashchuk
2015 Izvestiya Vuzov Tsvetnaya Metallurgiya (Proceedings of Higher Schools Nonferrous Metallurgy)  
doi:10.17073/0021-3438-2014-5-64-69 fatcat:dkv4me7uwnemfi26q74osckrym