Petro Stebnitsky (1862-1923) in historiographical reflections

Inna Demuz
2015 Cхід  
№ 7 (139) жовтень-листопад 2015 р. 7 УДК 930.2(477)(092) ДЕМУЗ ІННА, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди ПОСТАТЬ ПЕТРА СТЕБНИЦЬКОГО (1862-1923 рр.) В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ У статті проаналізовано історіографічний доробок, присвячений життєвому і творчому шляху видатного українського книговидавця, публіциста, культурно-громадського та політичного діяча П. Я. Стебницького
more » ... . Я. Стебницького (1862-1923 рр.); запропоновано авторську класифікацію праць сучасного українського дискурсу з проблематики. Виділено когорту науковців, які займаються вивченням постаті П. Стебницького, різних аспектів його діяльності, а також відзначено національні наукові інституції, на базі яких професійно здійснюються такі дослідження. Проведений аналіз тематичного сегменту публікацій, у результаті чого встановлено, що дослідники активно популяризують наукову й епістолярну спадщину діяча, вивчають його книгознавчу, бібліотекознавчу та частково громадську діяльність, приділяють достатню увагу аналізу його політичних поглядів. Ключові слова: Петро Стебницький; історіографія; книговидавнича діяльність; "Благодійне товариство для видання загальнокорисних і дешевих книг"; публіцистична і наукова спадщина; епістолярна спадщина; бібліотекознавча робота; громадсько-політична діяльність. © Демуз Інна Надійшла до редакції 31.10.2015
doi:10.21847/1728-9343.2015.7(139).57625 fatcat:22bzqgx4ojb6tl27unrwap4rwi