Blended education and development of digital competence of students of humanities facilities

Zhang KAI
2022 Humanities science current issues  
Дослідження присвячене розвитку цифрової компетентності студентів під час змішаного навчання в період пандемії. У сучасній українській системі освіти сьогодні відбуваються перетворення, викликані необхідністю дотримання заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, які стосуються самого освітнього процесу та суб'єктів цього процесу. Цифрова освіта активно обговорюється в наукових колах протягом останніх кількох років, пандемія показала небажання систем освіти використовувати цифрові
more » ... інструменти в навчанні у великому масштабі. Електронне утворення (дистанційне, змішане, компетентнісний підхід) лежить в основі перетворень, що відбуваються і які регулюють його форму і зміст. Технологічний процес ставить нові вектори соціального розвитку, пов'язані з використанням комп'ютерних технологій, автоматизацією більшості професій та запровадженням робототехніки. У таких умовах необхідний новий підхід до гуманітарних знань, за якого центральне місце відводиться людині та її діяльності. Отже, попри труднощі реалізації, формат змішаного навчання посяде гідне місце в освітньому процесі незалежно від зовнішніх факторів, як-от локдаун, карантинні обмеження аудиторних занять. Згодом новий підхід до навчання стане звичним та ввійде в освітній процес. Під час локдауну традиційна система неминуче відкидається, а освітній процес вимагає нового інструментарію, інструментів та рішень, щоб продовжувати ефективно виконувати свою функцію. З огляду на це, вважаємо, що дуже актуальною стає модель змішаного навчання, що є найефективнішим механізмом сучасної педагогічної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Він поєднує найкращий досвід традиційного навчання та новітню інтерактивну взаємодію в Інтернеті, є системою, яка постійно взаємодіє, утворює єдине ціле. Зі зростанням використання цифрових комунікаційних технологій та їх доступності формат змішаного навчання набуває все більшого значення, особливо в умовах обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19. Модель змішаного навчання передбачає різні методи в поєднанні з належним використанням комп'ютерних технологій.
doi:10.24919/2308-4863/47-4-46 fatcat:oqj3ssyzpjfe3fjaydy2cvgd5q