Köszöntjük Sipka Lászlót, a magyar technikatörténet jeles művelőjét [chapter]

József Németh, László Tóth, Éva Vámos
2010
Budapesten született, 1937-ben. A Villamosenergiaipari Technikumban érettségizett, ahol a szak tárgyak néhány oktatója mellett Dömötör tanár úr (magyar nyelv és irodalom) és Miklósné ta nárnő (történelem) életre szólóan meghatározták érdeklődését. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1961-ben szerzett oklevelet. Ezt követően dolgozott a Laboratóriumi Felszerelések Gyárában, a Nehézvegyipari Kutató Intézet automatizálási osztályán, majd 13 évig a Számítástechnikai Ko ordinációs Intézet munkatársa volt.
more » ... Eközben 1976-ban mérnök-közgazdász oklevelet is szerzett. Diplomamunkájából írt tanulmánya MTA pályázati jutalomban részesült. Felesége doktori diszszertációjából, az MTA Világgazdasági Kutató Intézet felkérésére közösen írtak tanulmányt "Az elektronika világgazdasági helyzete és távlatai, különös tekintettel a hazai feltételekre" címmel. További munkahelyei: a TECHNOVÁ Ipari Innovációs Alap, a SZÁMALK, a Metalimpex, majd a Coopers & Lybrand cég. Ez utóbbi helyen két előadást is tartott a magyar történelemről, gazdaságról, hogy a világ különböző részéről idekerült embereknek legyen fogalmuk arról, hol is vannak. Munkája során és az élet más területein is számos esetben tapasztalta, hogy saját műszaki tudományos értékeinket, eredményeinket nem ismerjük és nem becsüljük eléggé. Ezen kívánt a maga lehetőségeivel segíteni, ezért kezdett el technikatörténettel foglalkozni. Ennek egyik eedményeként 1983-tól több szakember segítségével elindult az "Évfordulóink a műszaki és ter mészettudományokban" című kiadvány, amelynek megjelenésében 12 évig vett részt. Nyugdíjba menetele után, de ezt megelőzően is számos ipar-és gazdaságfejlesztéssel, tech nikatörténettel, műszaki hagyományainkkal, történelemmel foglalkozó cikket, tanulmányt írt és részt vett ilyen témájú könyvek létrehozásában is. Néhány cím: "Magyarok a természettudomány és technika történetében I-II" (1986-1989) (főszerkesztő: Nagy Ferenc), "A technika krónikája (magyar változat) (1991) (Karádi Ilona "huszáros" szerkesztésének köszönhetően magyar anyag gal erősen bővítve), "A XX. század krónikája (magyar változat)(1994), a "Guinness" magyar vál tozatának néhány kötete, "Világhíres magyarok" (2004), "Játsszunk együtt!" (cikkek, 2005), "A magyarok története (2006), "Világkiállító magyarok" (2010). Az 1990-es évek elején a Márton András főszerkesztésében készült "Szemtanú -az időutazók lapja" munkatársa volt. Részt vett az "Álmok álmodói -világraszóló magyarok" című millenáris kiállítás munkálataiban (2000)(2001)(2002), melyhez az alapkoncepciót Éri Istvánnal és Gazda Istvánnal dolgozták ki. Ugyancsak Gazda Istvánnal írták a "Magyar műhely" filmforgatókönyvet (2003) , amelyből Kézdi-Kovács Zsolt rendezésében film készült. 2005 óta a "Nemzeti évfordulóink" kiadványsorozat (főszerkesztő: Estók János) munkatársa. Ünnepeltünk életrajzából láthatjuk, hogy nem a technikatörténet volt megélhetésének alapja, de -azt mondhatjuk -ez volt a szívügye. Nemes indíttatásból kezdett foglalkozni a tárgykörrel: meg kívánta ismertetni a magyar műszaki alkotókat és alkotásaikat idehaza és -amennyire lehe tett -határainkon túl is. Munkássága nélkül a magyar technikatörténet sokkal szegényebb lenne. Kívánunk Sipka Lászlónak további sok-sok évet kedvelt területe művelésére, jó egészségben, erőben, mindnyájunk és az utánunk következő generációk épülésére.
doi:10.23716/tto.17.2010.03 fatcat:ejhzbagmxrasbnxg2yf4u5mec4