THE EFFECT OF CONCOMITANT GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE ON CLINICAL COURSE AND LUNG FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
WPŁYW WSPÓŁISTNIEJĄCEJ CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZEŁYKU NA PRZEBIEG KLINICZNY I CZYNNOŚĆ PŁUC U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC

Anna Titkova
2020 Health Problems of Civilization  
doi:10.5114/hpc.2020.93560 fatcat:247pifyd2vh63j2gf4pzxk2rke