Podejście postmodernistyczne w geografii turyzmu - nieuchronność czy/i moda?

Andrzej Kowalczyk
2006 Turyzm  
Widoczne w geografii wpływy podejścia postmodernistycznego można odnaleźć również w geografii turyzmu. Niejednoznaczność terminu "turystyka", różnorodność motywacji i zachowań turystów itp., jak również słabość metodologiczna geografii turyzmu (wynikająca w dużym stopniu z podanych wyżej przyczyn i z braku odpowiednich danych statystycznych) sprawiają, że przyjmowane przez zajmujących się nią badaczy podejście postmodernistyczne jest podyktowane nie tylko modą, ale jest również pewną koniecznością.
doi:10.18778/0867-5856.16.2.04 fatcat:jgpa67zxireyve2o2ya76eyodu