Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie i program Partnerstwa Wschodniego w przededniu szczytu w Warszawie we wrześniu 2011 roku

Maciej Mróz
2011 Nowa Polityka Wschodnia  
M a c i e j M r ó z  Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie i program Partnerstwa Wschodniego w przededniu szczytu w Warszawie we wrześniu 2011 roku R elacje polsko-ukraińskie z chwilą restytucji ukraińskiej niepodległości w 1991 roku znalazły się, obok stosunków z Federacją Rosyjską, w centrum zainteresowania polskiej polityki zagranicznej wobec bezpośrednich sąsiadów Rzeczypospolitej na Wschodzie 1 . W sierpniu 1993 r. premier Hanna Suchocka po raz pierwszy od czasu definitywnej
more » ... ji Ukrainy spod kurateli Moskwy określiła stosunki pomiędzy Warszawą a Kijowem mianem strategicznego partnerstwa i odtąd traktowane były one niemalże jako magiczne zaklęcie, którym zazwyczaj obie strony rekompensowały sobie brak rzeczywistej treści, wypełniającej składane na różnym szczeblu deklaracje polityczne. Istotnym komponentem polskiej polityki wschodniej, szczególnie w odniesieniu do relacji z Ukrainą, miało być zainaugurowanie polsko-szwedzkiej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego na unijnym szczycie szefów państw i rządów 7 maja 2009 roku w Pradze, z którym rząd w Warszawie wiązał znaczne oczekiwania. Jednakże formuła strategicznego partnerstwa dewaluowała się szybko, 1 Ostatnio na temat aktualnej kondycji relacji polsko-ukraińskich zob. m.in. Z. Najder, Patrząc na Wschód. Eseje 1975-2008, Wrocław 2008; Polska polityka wschodnia. Materiały z konferencji zorganizowanej w marcu 2008 roku we Wrocławiu,
doi:10.15804/npw2011105 fatcat:b5u3f4ao25dcppmqzn5duf3rei