SUPPORT OF THE STATE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN GLOBALIZATION CONDITIONS

O. Yevsyukov
2018 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
У статті досліджено особливості формування державної соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації. Виділено головні завдання посилення соціальної безпеки на середньострокову перспективу: підвищення матеріального добробуту громадян на основі реформ оплати праці, забезпечення соціальної захищеності та дотримання соціальних гарантій. Охарактеризовано механізм забезпечення соціально-економічної безпеки країни в умовах глобалізації. Зазначено, що механізми забезпечення соціально-економічної
more » ... ально-економічної безпеки країни в умовах глобалізації -це система організаційно-економічних та правових заходів щодо запобігання соціально-економічним загрозам. Підкреслено, що механізм забезпечення соціально-економічної безпеки країни в умовах глобалізації повинен містити такі складові: об'єктивний і всебічний моніторинг економіки та суспільства; встановлення гранично допустимих значень соціальноекономічних показників; діяльність держави щодо виявлення та попередження внутрішніх та зовнішніх загроз соціально-економічній безпеці. Виокремлено напрями забезпечення стратегічних інтересів соціально-економічної безпеки. Підкреслено, що одним з напрямів забезпечення стратегічних інтересів соціально-економічної безпеки є створення системи гнучкого регулювання ринкової економіки. Звернено увагу на те, що розвиток державних механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки України повинні базуватися на вдосконаленні демографічної політики як однієї з ключових складових соціальної безпеки, а також на вдосконаленні інвестиційної політики як однієї провідних складових економічної безпеки. Social security is the fundamental category of the world community, more important nowadays than traditional military, political, economic and other types of security. The property social distribution, rise in unemployment, sharp reduction of birth rate and average life expectancy in the country, deformation of demographic and social society composition, decrease in moral and creative potential, social conflicts, lack of the national idea create real threat for the social and economic security of Ukraine.
doi:10.32702/2306-6814.2018.20.85 fatcat:yat4w6jz4nhmzbcoy45uludezq