EVOLUCIÓ DEL CONTROL DE LES MALES HERBES

A Palou
unpublished
INTRODUCCIÓ Fer un balanç a vint-i-cinc anys vista de l'activitat professional duta a ter-me sempre és un exercici interessant. El dia a dia no et deixa veure moltes vegades d'on venim i a on anem d'una manera plena i conscient, quan, de fet, és una necessitat important per a anar fent el que és més interessant per a l'agricultor i la societat. En el nostre cas, ja havíem fet un altre assaig semblant a aquest amb mo-tiu del Congrés de la Societat Espanyola de Malherbologia celebrat en aquest
more » ... lebrat en aquest mateix Saló d'Actes, el desembre de l'any 1992. En aquella ocasió và-rem escollir la fórmula que dos professionals reconeguts en el món del control de les males herbes fessin un repàs als principals trets ocorreguts des de l'any 1950. Ara, en plantejar-me com fer aquest repàs que se'm demana veig que hi ha molts punts de vista des del qual fer-lo. Així, podríem repassar com ha evolucionat la flora infestant o quines espè-cies s'han introduït de nou en aquests anys, aspecte que serà exposat avui ma-teix en una altra de les intervencions. També podríem fer balanç de quins mè-todes de control s'han estat utilitzant, quins herbicides s'han introduït i quins hi ha ara. Es podria repassar com han anat evolucionant les empreses del sector , sobretot ara que, en els darrers anys, estem veient com hi ha un gran nom-bre de fusions. Això es pot veure, encara que sigui des d'una perspectiva ame-ricana, a la web http://www.css.orst.edu/herbgnl/tree.PDF. Una altra pregunta lligada a aquest aspecte seria: Com han evolucionat els tècnics que han dedi-cat la seva vida professional a aquesta activitat? No hem d'oblidar que Protec-ció vegetal ha estat la impulsora de les activitats que ha absorbit més tècnics QUADERNS AGRARIS 29 desembre 2004
fatcat:42vrwdfisneunkvkh7da2b364i