Latinská humanistická literatúra v 16. storočí na Slovensku a jej vzťah k českému kontextu (Martin Rakovský a Juraj Koppay)

Zuzana Kákošová
2017 Bohemica litteraria  
Martin Rakovsky and Juraj Koppay and scrutinizes the relationship of their work with the context of Czech literature and culture of the time The study is focused on authors from the 16th century, namely Martin Rakovsky and Juraj Koppay and scrutinizes the relationship of their work with the context of Czech literature and culture of the time. The author also presents the ways in which the Slovak authors became known for the wider cultural, academic and literary public in Bohemia and Moravia.
more » ... mia and Moravia. The study shows that the Czech cultural and literary environment played an important role in the life and creative practice of Slovak humanists, they managed to successfully merge with the Czech environment and for many of them Bohemia became the second homeland. Keywords Humanism, Latin poetry, Czech-Slovak relations, Rakovský, Koppay. Klíčová slova Humanizmus, latinská poézia, česko-slovenské vzťahy, Rakovský, Koppay. V 16. storočí kvantitatívne dominuje v slovenskej literatúre jej latinská podoba. Pre jej formovanie a rozvoj na Slovensku boli dôležité aj české krajiny, a to z rôznych aspektov. Napríklad autori, ktorí sa v 16. a na začiatku 17. storočia odklonili od latinčiny, urobili to v kontexte českého kultúrneho a spoločenského Latinská humanistická literatúra v 16. storočí na Slovensku a jej vzťah k českému kontextu bohemica litteraria
doi:10.5817/bl2017-1-1 fatcat:puub2wt7jnde7cpjuvtq2pweba