A globális klímaváltozás és a gyermekvállalás összefonódása a szociálisreprezentáció-elmélet keretében

Lilla Dézma, Sára Bigazzi
2020
DÉZMA Lilla PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola PTE BTK Pszichológia Intézet dezma.lilla@pte.hu BIGAZZI Sára, PhD PTE BTK Pszichológia Intézet ÖSSZEFOGLALÓ Háttér és célkitűzések: A globális klímaváltozás szociális reprezentációját (Moscovici, 1961(Moscovici, /1976) olyan mozgalmak befolyásolják (Castro és mtsai, 2017), mint a kutatás tárgyát ké pező Conceivable Future. A Conceivable Future egy alulról szerveződő, egyesült államokbeli csoportosulás, amelynek tagjai a klímaváltozás
more » ... nek ismeretében a gyermektelenséget fontolgatják. A kutatás célja, hogy a tagok által tett nyilatkozatokból feltárja az általuk osztott szociális reprezentációs mezőt, a gondolkodásukra jellemző jelentéstartalmakat. Módszer: A 76 tag (M életkor = 33,3; SD = 10,2 év) által tett nyilatkozatok tematikus elemzésére került sor. A szerző által kialakított kódrendszer mentén két, független kódoló értékelte azokat. Ez után a szövegeket az IRaMuTeQ (Ratinaud, 2009) nevű tartalomelemző programmal is elemeztük. Eredmények: Egy még nem tel jesen konszenzuális, de strukturált reprezentáció bontakozott ki, amelyben négy főbb területen a gyermekvállalás, a klímaváltozás, a jövő és a cselekvés lehetőségei körvonalazódtak. Következtetések: A nyilatkoz atokban erős ellentmondásosság érzékelhető. A döntéseket, a cselekvéseket és ezek kimeneteit a nyilatkozók környezetében felkínált azonosulási lehetőségek határozhatják meg. Ez eredményezhet olyan szélsőségesnek tűnő viselkedéseket, amelyeket e közösség tagjai helyénvalónak és követendőnek gondolnak. Kulcsszavak: globális klímaváltozás, gyermekvállalás, szociális reprezentáció, tematikus elemzés 1 A kutatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal K 119793 (A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre) nyilvántartási számú pályázata támogatta.
doi:10.17627/alkpszich.2020.2.37 fatcat:77eyf2j7knaevi7wdgtdjugb54