Intracellular self-assembly of nanoparticles for enhancing cell uptake

Qingqing Miao, Xiaoyu Bai, Yingying Shen, Bin Mei, Jinhao Gao, Li Li, Gaolin Liang
2012 Chemical Communications  
doi:10.1039/c2cc34899c pmid:22914507 fatcat:ijieiq4m3zh7xoyvkgsqth6cba