Ett modernt forskningsfält växer fram

Rolf Törnqvist
1997 Sociologisk forskning  
Om svensk sociologi från 30-talet till 50-talet Varje tidsålder har enligt C W Mills en särskild reflexionsstil som dominerar kulturen och därmed påverkar även hur sociologer ser på människor och deras samhällsförhållanden. Han kritiserade den sociologi i USA som drogs mot å ena sidan abstrakt teori och å andra sidan en empirism som fragmentrade sina forskningsdata. Sociologer skulle analysera mänskliga aktörers historiskt föränder liga omständigheter och granska samhällsstrukturer i ett sådant
more » ... jämförande sammanhang. Människan var för Mills nämligen en social aktör, som »måste förstås i ett nära och intrikat samspel med sociala och historiska strukturer».1 Ett sådant förståelseperspektiv hade svårt att hävda sig inom den sociologi som institutionaliserades i Sverige efter andra världskri get. Varför präglades den så starkt av det kritiker har kallat för posi tivism? Ömsesidiga avfärdanden av 'de andras' perspektiv har nu mera drabbat även positivismen, även om det kanske främst gäller på ett principiellt plan och mindre ifråga om praktiska tillväga gångssätt. Ett sätt att komma förbi sådana forskningsideologiska uppgörelser är att på nytt granska omständigheterna kring hur ett sociologiskt forskningfält började växa fram på 30-40-talen. Sam hällsdebattörer hade då väckt ett intresse för sociologiska fråge ställningar som inkluderade förståelseperspektiv, men det fram-
doi:10.37062/sf.34.18532 fatcat:kktru7d43nbxnapzkd2japymbq