BOYSUN TUMAN QО'SHMA TARKIBLI ORONIMLARI

Kenjayev Zohirjon
2022 Zenodo  
Mazkur maqolada oronimlar mavzusida so'z yuritiladi. Oronim tushunchasi tavsifi, Boysun tumanida uchrovchi oronimlarning qo'shma tarkibga ega shakllari tahlil qilinadi. O'zbek tilshunosligida qo'shma otlarning yasalishi masalasi va oronimlarga tegishli xususiyatlari bayon etilgan.
doi:10.5281/zenodo.7462504 fatcat:xtlqsrlphra3jn4nnwd43mtr24