Development of a LAN System for Textile Computer Integrated Manufacturing (Tekstilde Bilgisayar Destekli Üretim İçin Yerel Ağ Sisteminin Geliştirilmesi

Editörden
2003 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Today's textile industrial complex is characterized by a multitude of conflicting demands: increased product flexibility, higher product quality and decreasing delivery times. To operate successfully in such a demanding and highly competitive global market, textile industry must deploy the state-of-the-art manufacturing and information management techniques. This paper outlines the construction of a LAN (Local Area Network) computer system, which is the base of a knowledge-based monitoring and
more » ... anagement system, for a textile factory having the departments of weaving and dyeing. In the development of the network, hardware choices and programming methodologies; ISO 9000 standards, work in process tracking with barcode and the design of a future intelligent process management system that will effectively utilize the distributed databases in the enterprise are taken into consideration. The network software has a scaleable, 32-bit high-performance Client/Server structure running under Windows NT and Windows 95. Özet: Günümüzün tekstil sanayii, artan ürün çeşitliliği, yüksek ürün kalitesi ve azalan teslim süreleri gibi birçok birbiri ile çatışan istekler ile karşı karşıya gelmektedir. Oldukça rekabete açık küresel pazarda, bu şekildeki istekleri yerine getirerek çalışabilmek için, tekstil sektörü üretim ve bilgi yönetim tekniklerini kullanmak zorundadır. Bu makale, dokuma ve boyama bölümlerine sahip bir tekstil işletmesi için, bilgi temelli görüntüleme ve yönetim sistemi esasına dayanan yerel ağ yapısını tanımlamaktadır. Böyle bir ağ yapısının geliştirilmesinde, donanım seçimi ve programlama metodolojiler, ISO 9000 standartları, barkod ile proses takibi ve işletmede bulunan veritabanlarının kullanımını etkileyecek proses yönetim sistemlerinin tasarımı dikkate alınmaktadır. Ağ yazılımı, Windows NT ve Windows 95 altında çalışan, scalable 32-bit yüksek performanslı kullanıcı/server yapısına sahiptir. Anahtar Kelimeler: Bilgi temelli görüntü sistemi, bilgisayar destekli üretim.
doi:10.17482/uujfe.33274 doaj:b6f41485f59f418fac8c8674943ee600 fatcat:xdno4exoffhjfeguiyablyyzce