Χρόνια ρινοκολπίτιδα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση [article]

Ιωάννης Καρβέλης, Democritus University Of Thrace
2021
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της πτυχιακής μου εργασίας Καθηγητή ΩΡΛ του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Μάρκου για την καθοδήγηση και την υποστήριξη που μου προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την πολύτιμη συμπαράστασή τους.
doi:10.26257/heal.duth.10995 fatcat:7vaa4oi7yzab7ojoxc5dpxqbma