Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Göbekören Volkaniklerinin Petrolojisi (Kangal-Sivas)

Taner Ekici, Sultan Taş
2018 Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey  
doi:10.25288/tjb.504069 fatcat:rwswygzh3jh2rpoylrkbm7nm3m