Organik Gıdaya Ulaşım Sorunu Kapsamında Çokuluslu Şirketlerin Rolü: Depoya Değil Toprağa!

Mesut Koçak
2016 5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı   unpublished
doi:10.12658/tlck.5.2.b005 fatcat:smoa7couvngjzilmhh2xel3jpe