Den andre forsoninga – litterære perspektiv på sjølvmord

Brit Bildøen
2015 Nytt i suicidologi : fra forskning til forebygging  
Tre innfallsvinklar Kort kan ein seie at Merete Morken Andersen handsamar temaet på klassisk vis. Når tragedien rammar, må foreldra til den døde jenta finne ein måte å snakke saman på, for å kunne forstå og ta inn over seg det som har skjedd. Slik kjem romanen inn på spørsmål om skuld, ansvar og forsoning. I stykket til Jon Fosse er det snakk om "ei anna forsoning", han gjer ein interessant vri ved å la jenta som tok livet sitt, angre seg. Hos Linn Ullmann finst det eigentleg ikkje forsoning i
more » ... et heile. Det at nokon ønskjer hjelp til å dø, reiser spørsmål som både vil og må plage oss.
doi:10.5617/suicidologi.1843 fatcat:3chzybbr6bgydmyl5l2dnqamwe