Nonadherence to the protocol regarding potassium replacement results in prolonged diabetic ketoacidosis management

Aleksandra Cieluch, Aleksandra Uruska, Bogusz Falkowski, Magdalena Błońska, Paweł Niedźwiecki, Karolina Balawajder, Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
2018 Polish Archives of Internal Medicine  
doi:10.20452/pamw.4293 pmid:30057389 fatcat:eohpqsvrfvfvximpu33day2yya