Užsienio kalbos pratybų esminiai bruožai ir turinys

Vida Asanavičienė, Nijolė Žegūnienė
2006 Coactivity: Philology, Educology  
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius El. paštas: vvka@vv.vtu.lt Kalbant apie užsienio kalbos mokymą nefilologinės aukštosios mokyklos sąlygomis, mokymo problema siejama pirmiausia su užsienio kalbos pratybomis ir kalbine veikla pratybų metu. Straipsnyje nagrinėjama pratybų esmė ir jų struktūra, pratybų rūšys, įvairių pratybų tipų tarpusavio ryšys ir sąsajos. Pratybų paskirtis yra ugdyti adekvačius mokėjimus ir įgūdžius, skatinančius išmoktus kalbos
more » ... us aktualinti realizuojant verbalinius poelgius. Pagrindine priemone ugdant mokėjimus ir įgūdžius laikytini pratimai. Darbe šis klausimas išsamiai aptariamas, išskiriamos pratimų rūšys, analizuojama jų esmė, pratimų tipų privalumai, paskirtis ir reikšmė mokymui. Reikšminiai žodžiai: pratybų esmė ir struktūra, pratybų rūšys, mokėjimai ir įgūdžiai, pratimų sistema, aspektiniai ir komunikatyvieji pratimai, kalbos dalykų diferenciacija, imitacija, substitucija, transformacijos pratimai.
doi:10.3846/coactivity.2006.10 fatcat:kwr6xjcwbvgbxncsofgzaoziri