Središče za samostojno učenje v podjetju

Aleksander Pokovec
2001 AS: Andragoška Spoznanja  
V razmerah vse večje konkurence postajajo ljudje ključna konkurenčna prednost. Zaradi preveč dela, stresa, odgovornosti in drugih dejavnikov so ljudje pogosto nemotivirani. Vsakodnevno samostojno učenje je najboljša pot, ki vodi do odličnosti. Da bi podjetje omogočilo samostojno učenje vsem zaposlenim, bi moralo organizirati svoje središče za samostojno učenje, ki obsega izobraževalne video programe, avdio kasete, knjige in programe e-izobraževanja. Vsi izobraževalni programi bi morali obsegati poslovne in osebne teme.
doi:10.4312/as.7.4.107-109 fatcat:gsdfte3r7fbqbeo35pefmrcgty