Struktura wypożyczeń książek oraz udostępnień zbiorów naukowych w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000–2010

Anna Kleiber
2012 Toruńskie Studia Bibliologiczne  
doi:10.12775/tsb.2012.006 fatcat:aqyhk7vq7nf37afji4neephzkm