Küçük & Orta Ölçekli Fotovoltaik (PV) Modül Üretimi için Dijital PID Sıcaklık Denetimli Laminatör Deney Kiti Tasarımı ve Üretimi

OSMAN ÇİÇEK, Seçil Karatay
2018 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmada, küçük & orta ölçekli fotovoltaik (PV) modül üretimi için laminatör tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. PV modüller ve/veya sistem tarafından sağlanacak enerjinin güvenilirliği; dış ortam koşullarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları ile mümkündür. Bu da endüstriyel açıdan zorunlu olan laminasyon tekniklerinin sunduğu korumayla sağlanır. Çalışma kapsamında ilk olarak, sistemin katı modeli Solidworks® programı kullanılarak oluşturulmuş ve optimum üretim koşullar için
more » ... istemin benzetimi yapılmıştır. Bu aşamadan sonra, tasarlanan sisteme ait bileşenler belirlenerek alüminyum levhaların CNC'de üretimi ve şase üzerine montajı gerçekleştirilmiştir. PV modül katmanlarının lamine edilmesi için istenilen ısıl dağılım fişek rezistanslar tarafından sağlanırken, sıcaklığın kontrolü PID kontrolör tarafından sağlanmıştır. PV modül bileşenlerinin laminasyonunda gerekli olan vakum ve/veya basınç prosedürlerini için esnek mebranın bulunduğu üst alüminyum levha, raylı kızaklar üzerine konumlandırılmıştır. Tasarım ve montajın tamamlanmasını takiben, güneş hücreleri seri ve/veya paralel bağlanaraktan hücre matrisleri oluşturulmuş ve sistemin endüstriyel olarak performansı test edilmiştir. Sonuç olarak, PV modül üretimi için oluşturulan dijital PID sıcaklık denetimli laminatör deney kiti, mevcut teknolojilerdeki laminasyon süreçlerinin izahını ve lisans/ön lisans düzeyindeki öğrencilerinin gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlayacaktır. Abstract In this study, laminator design and production are realized for small & medium scale photovoltaic (PV) module production. The reliability of the energy to be supplied by the PV modules and / or the system is possible by being durable against external conditions and long life. This can be ensured by the protection provided by industrially mandatory lamination techniques. For the aim of the study, first, the solid model of the system is created using the Solidworks® program and the system is simulated for optimum production conditions. After this step, the components of the designed system are identified and aluminium plates are produced in CNC and assembled on the chassis. The temperature control is provided by the PID controller while the desired thermal distribution for lamination of the PV module layers is provided by cartridge resistors. The upper aluminium sheet with flexible membrane for vacuum and / or pressure procedures required for the lamination of the PV module components is positioned on the slide rails. Following completion of the design and assembly, cell matrices are constructed by connecting solar cells in series and / or parallel, and the system is tested for industrial performance. As a result, the digital PID temperature-controlled laminator test kit for PV module production will provide insight into the lamination processes in existing technologies and ensure that students at undergraduate / graduate level have the necessary knowledge and experience.
doi:10.29109/gujsc.418177 fatcat:6nr2khq5lvbcbmj3n6ibj3ymry