Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 299 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ EXAMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ANXIETY AND ATTITUDE TOWARDS SOCIAL SCIENCE COURSE ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Osman Çepni
2015 unpublished
300 Results of the study revealed that secondary school students' anxiety and attitude toward social science course was negatively and significantly correlated. Results also illustrated that students' anxiety differed significantly according to perceived success in social science course variable while their attitude differed significantly according to perceived success in social science course and classroom level variables. Results of the study were discussed in line with the related
more » ... GİRİŞ Sosyal bilgilerin evrensel tanımı, sosyal bilimler ile felsefe ve din gibi diğer alanların, vatandaşlık eğitimi amacıyla bütünleştirilmesidir (Barth ve Demirtaş, 1997). Sosyal bilgiler, genel çerçevesi itibariyle insanları ve onları yaşamlarını konur alır. Sosyal bilgiler disiplinler arası ve çok disiplinli bir alan olması onu, coğrafya ya da tarih gibi alanlara göre tanımlanması zor kılmaktadır (Doğanay, 2002) .
fatcat:yrow25vx45hyhg6ozdimvtaii4