СУТНІСТЬ CRM ЯК КАТЕГОРІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Ніколаєнко
2021 InterConf  
Сучасні тенденції розвитку ринку висувають високі вимоги до торговельних організацій, щодо застосування продуктів інформаційних технологій. Це є запорукою успішності як оптових, так і роздрібних торгових компаній. Застосування інформаційних технологій допомагає оптимізувати внутрішні і зовнішні бізнес процеси, це технології автоматизації відносин з покупцями і налагодження торговельної діяльності компаній. У даній статті характеризуються CRM-системи як інструмент підвищення ефективності
more » ... ї підприємства з клієнтами, визначається сутність CRM-систем та роль їх впровадження на підприємстві, визначаються основні функції та позитивні сторони використання CRM.
doi:10.51582/interconf.7-8.11.2021.009 fatcat:rv6umuxfr5btxamnmcd4z565ie