КІНЕТИКА АБСОРБЦІЇ МІГУ-6 – ПОТЕНЦІЙНОГО ЗАСОБУ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЕНДОТОКСЕМІЇ

V. Lukianchuk, N. Meleschenko, I. Seyfullina, O. Shevchuk
2017 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Актуальною проблемою сучасної медицини є лікування синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), що є поліетіологічним невідкладним станом, та потребує патогенетично обґрунтованої раціональної фармакотерапії. Раніше доведено, що оригінальна координаційна сполука германію із магнієм та оксиетилідендифосфоновою кислотою (МІГУ-6) є безпечною та проявляє високу детоксикаційну активність при СЕІ на моделі синдрому тривалого розчавлювання (СТР).Мета дослідження – порівняльне фармакокінетичне вивчення
more » ... ичне вивчення процесів абсорбції МІГУ-6 в щурів у нормі та за умов ендотоксикозу посттравматичного генезу.Матеріали і методи. Експериментальною моделлю слугував патологічний процес, що розвивався в щурів у результаті розчавлювання м'яких тканин задніх кінцівок. Оригінальну сполуку вводили у вигляді 1% водного розчину в дозі 140,6 мг/кг безпосередньо перед декомпресією. Фармакокінетику МІГУ-6 вивчали шляхом визначення концентрації германію у тканинах тварин на тлі СТР та в інтактних тварин. Забір біоматеріалу здійснювали через 30 хв, 1, 4, 8, 12 та 24 год з моменту введення МІГУ-6 та проводили порівняльний аналіз таких показників: константа швидкості абсорбції (К01), період напівабсорбції (t1/2,а), максимальна концентрація препарату у крові (Cmax), час досягнення максимальної концентрації в крові (tmax).Результати досліджень та їх обговорення. Порівняльний аналіз дозволяє констатувати, що процес всмоктування МІГУ-6 у нормі й на тлі ендотоксемії відбувається досить швидко. При цьому в тварин, які перенесли СТР, реєструються більші концентрації МІГУ-6, ніж у тварин без патології. Швидкість надходження даної сполуки в системний кровообіг у здорових тварин становить 0,71 год-1, у тварин з СТР перевершує аналогічний параметр здорових тварин у 5,4 раза. Період напівабсорбції корелює з константою швидкості абсорбції. Максимальна концентрація МІГУ-6 у сироватці крові в умовах ендотоксикозу достовірно збільшується порівняно з групою здорових щурів (119,36 мкг/л) та становить 152,85 мкг/л. tmax у 2,3 раза швидший у групі тварин із СТР.Висновки. На тлі ендотоксикозу посттравматичного генезу фармакокінетичні параметри, що характеризують абсорбцію МІГУ-6, зазнають істотних змін у бік підвищення інтенсивності всмоктування даної сполуки у системний кровообіг.
doi:10.11603/2415-8798.2017.1.7100 fatcat:flggb2qrlrejxcfui5wcyxkssy