BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURI TIZIMIGA TAYYORLASH

Sobirova Mohira Komilovna
2022 Zenodo  
Maqolada xalqaro baholash tizimini boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan va bularni amalda qo'llashga oid xossalarga to'xtalib o'tilgan.
doi:10.5281/zenodo.7526302 fatcat:tmzqfasgffcnleovb4yjql52ly