NADİR YERLEŞİM VE TANI ZORLUĞU NEDENİYLE: SOL DİAFRAGMATİK HİDATİD KİST

Yasemin Büyükkarabacak, Ayşen Şengül, Cemgil Öztürk, Selçuk Gürz, M. Pirzirenli, Ahmet Başoğlu
2015 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi  
Diafragmatik kist hidatid oldukça nadirgörülür. Bu çalışmada, karaciğer ve solsubdiafragmatik multipl intraabdominalkist hidatid nedeniyle operasyona alınan,ancak peroperatif sol supradiafragmatikkist hidatid tanısı konulan olgu, atipikyerleşimi, literatürde nadir rastlanması vetanısında karşılaşılan zorluklar nedeniylesunulmuştur.Anahtar kelimeler: Kist hidatid,diafragma, ekstrapulmoner
doi:10.17944/mkutfd.50875 doaj:185a34a76eb54546b1bf11feda14315d fatcat:o2kykrv3jnbqradhlfcq7eugje