Σχέση παραβατικής συμπεριφοράς και δυσκολιών μάθησης: περιπτώσεις από το Γυμνάσιο του Ειδικού Καταστημάτος Κράτησης Νέων Βόλου (ΕΚΚΝ)

Γεωργία Κωνσταντίνου Νάκου
2018
Σκοπός της έρευνας είναι μελέτη της σχέσης της παραβατικής συμπεριφοράς και των δυσκολιών μάθησης: περιπτώσεις από το Γυμνάσιο του Ειδικού Καταστημάτoς Κράτησης Νέων Βόλου (ΕΚΚΝ).Οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης εμφανίζονται σε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό σε καταστήματα κράτησης ανηλίκων και νέων, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η υποεπίδοση στο σχολείο και η μη έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών μπορεί να τους οδηγήσει εκτός σχολείου, με αποτέλεσμα την εμπλοκή τους σε ομάδες με
more » ... κή συμπεριφορά. Η εμπλοκή τους σε αυτή τη περίπτωση με τα Δικαστήρια Ανηλίκων και το σωφρονιστικό σύστημα είναι συνήθως η κατάληξη. Όλοι οι μαθητές, που εγκαταλείπουν το σχολείο ή εμφανίζουν υποεπίδοση, δεν εμφανίζουν απαραίτητα παραβατική συμπεριφορά. Είναι πολλοί οι παράγοντες ανθεκτικότητας που μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να προστατεύσουν τους μαθητές. Ένας από αυτούς είναι το σχολείο, δηλαδή η εκπαιδευτική πολιτική, οι εκπαιδευτικοί και η αξιολόγηση των μαθητών με στόχο την παροχή ειδικής αγωγής. Οι δίγλωσσοι και μεταναστευτικής προέλευσης μαθητές εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην επίδραση των παραγόντων επικινδυνότητας και συχνά καταλήγουν σε καταστήματα κράτησης, όπως το ΕΚΚΝ Βόλου και φοιτούν σε σχολείο εντός του καταστήματος. Η φτώχια, ως παράγοντας επικινδυνότητας, επηρεάζει από την νεαρή ηλικία τους μαθητές, την ανάπτυξή τους, την ψυχολογία τους, την σχολική τους ετοιμότητα και επίδοση.
doi:10.26262/heal.auth.ir.286860 fatcat:as5xe7fugjguvgvyzcnkqp6jci